KALASTUS

VIEHELUVAT

 • Lupahinnat 5 €/viikko ja 10 €/vuosi (alle 18-v. ja 65-v. täyttäneille viehekalastus on maksutonta)
 • Lupa oikeuttaa kalastamaan kaikilla vapakalastusvälineillä ja tuulastamaan
 • Kalastonhoitomaksuun sisältyvä viehelupa oikeuttaa kalastamaan ainoastaan yhdellä vieheellä (vetouistelussa saa käyttää yhtä painouistinta tai syvääjää).  Useammalla vieheellä kalastettaessa on lunastettava kalastusalueen viehelupa.
 • Viehelupa on henkilökohtainen
 • Pilkkikilpailulupa on maksuton ja uistelukilpailulupa 5 €/venekunta tai kalastaja, ensimmäistä kertaa järjestettäessä kilpailulupa on kuitenkin maksuton
 • Kilpailuista on aina ilmoitettava ennakkoon alueen hallituksen puheenjohtajalle ja jälkikäteen
  kisasta on tehtävä saalisilmoitus
 • Kalatalousalue myy matkailukalastusyrityslupaa. Luvan hinta on 100 €/kalenterivuosi ja lupa on venekohtainen

 

PYYDYSLUVAT

 • Kalastuksesta peritään yksikkömaksu 3 €/kpl, joka oikeuttaa kalastamaan verkoilla, rysillä ja katiskoilla
 • Verkko max. 3x30 m 1 yks., verkko max. 6x30 m 2 yks., verkko max. 3x60 m 2 yks.,
  verkko max. 6x60 4 yks. jne. Verkkojen sallittu enimmäispituus on 240 metriä.
 • Rysä, pyyntikork. < 1,5 m 1 yks., rysä pyyntikork. > 1,5 m 3 yks./alk.pyyntikork. m
 • Katiska 1 yks.
 • Pitkäsiima 50 koukkuun 3 yksikköä ja 100 koukkuun saakka 6 yksikköä ja iskukoukut 5 kpl/yksikkö. Tuulastus 1 yks.
 • Yksikkömerkit ovat ruokakuntakohtaisia
 • Kalastusluvan luovuttaminen kolmannelle osapuolelle kielletään
 • Lupa-alue kattaa entisen Valtimon kunnan vesialueet Metsähallituksen ja Jokikylän osakaskunnan vesialueita lukuun ottamatta

 

LUVANMYYNTIPAIKAT

 • Valtimon Kukka-Valinta
 • Jahti-kampe 050-3578840
 • Posti ja matkahuolto Nevalainen 0500-242075
 • Risto Torvinen 0400-557 093
 • Vieheluvan voi myös maksaa suoraan Valtimon kalatalousalueen tilille: Op Valtimo FI14 5496 0020 0018 06.

 

PYYDYSTEN MERKINTÄ

Pyydys on varustettava yksikkömerkillä, johon merkataan kalastajan nimi ja yhteystiedot. Seisova pyydys on aina merkittävä selvällä merkillä, mieluiten lippusalolla korkeus 1,2 m (tai kuvaksella) sekä varustettava kalastajan nimi ja yhteystiedoilla. Talvipyynnissä yli 40 cm:n avannot on merkittävä 1,2 m korkealla värillisellä merkkisalolla. Merkkisalko tulee varustaa vähintään 2 cm:n heijastimella. Talvipyynnin päätyttyä vaajat ja muut avantomerkit on poistettava vesialueelta.

 

KALASTUSRAJOITUKSET

• Alamitat: Kuha 42 cm, järvitaimen 50 cm ja harjus 35 cm kalastusasetuksen mukaan.
• Verkkokalastuksessa ovat voimassa seuraavat solmuvälirajoitukset: solmuväliltään 31-44 mm verkkoja ei saa käyttää lainkaan. Lisäksi kaikilla yli seitsemän (7) metriä syvemmillä Valtimon kalatalousalueen vesialueilla tulee aina käyttää solmuväliltään vähintään 50 mm verkkoa. (KL 32 §)
• Pyynti Myllyjoen padolla (100 m alapuolella) on kalastusasetuksen mukaisesti kielletty
• Pyydysyksikkömäärää ei ole rajoitettu (ei koske ravustusta)
• Ravustustukseen myydään maksimissaa 20 yksikköä/ruokakunta entisen Valtimon kunnan alueella asuville. Ravustukseen käytettyjen välineiden desinfioinnista tulee huolehtia erityisellä tarkkuudella rapuruton uusimisen välttämiseksi! 

 

VESILINTUJEN METSÄSTYS

• Lupa-alue on sama kuin yhtenäislupa-alue kalastuksessa, huomaa myös rauhoitusalueet Myllyjoessa ja osittainen rauhoitus Pitkälahdessa
• Lupahinta 10 €/kausi/metsästäjä
• Suositellaan, että teräshaulia ei käytetä vesilinnustuksessa (perusteluina puustoon mahdollisesti jäävän raudan haitat mm. sahateollisuudelle)

Kalastusrajoitus.fi

Suomessa on laajat yleiskalastusoikeudet ja hyvät kalastusmahdollisuudet. Yleiskalastusoikeuksia ovat kalastonhoitomaksun oikeuttama viehekalastus yhdellä vavalla ja vieheellä sekä maksuttomat onginta, pilkintä ja silakan litkaus. Osassa vesistä kalastusta on kuitenkin rajoitettu. Kalastusrajoituspalvelusta löytyy tietoa, mitkä alueet ovat yleiskalastusoikeuksien ulkopuolella. Palvelusta löytyvät vesialueet, joissa ongintaa, pilkintää ja viehekalastusta on rajoitettu kalastuslain ja ELY-keskusten päätösten nojalla. Viranomainen on merkinnyt palveluun nykytiedon pohjalta vaelluskalavesistöt. Palvelusta löytyvät myös luonnonsuojelulain mukaiset kalastuskieltoalueet, vaelluskalavesistöjen muut kalastusrajoitukset ja ELY-keskusten uuden kalastuslain mukaiset kalastusta rajoittavat päätökset.
Kalastusrajoituspalvelusta vastaa maa- ja metsätalousministeriö yhdessä ELY-keskusten kanssa. Tiedot rajoituksista päivitetään palveluun arkipäivisin.
Linkki: https://kalastusrajoitus.fi

Kalastonhoitomaksu

Kalastonhoitomaksu on monelle kalastajalle olennaisin kalastuslupa. Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos on iältään 18–64-vuotias ja kalastaa vieheellä tai pyydyksillä. Kalastonhoitomaksua ei tarvitse maksaa, kun on täyttänyt 65 vuotta. Maksamisen tarpeen määrittää kalastajan syntymäpäivä, ei syntymävuosi. Onkimiseen, pilkkimiseen ja silakanlitkaamiseen ei tarvita kalastuslupia, vaan ne kuuluvat yleiskalastusoikeuksiin.
Kalastonhoitomaksulla voit kalastaa yhdellä vavalla suuressa osassa maata, mutta ei kaikilla vesillä: rajoituksia on rauhoitetuilla vesialueilla, erillisen luvan vaativilla erityiskohteilla tai vaelluskalapitoisissa koski- ja virtavesissä. Kalastonhoitomaksu oikeuttaa vapaa-ajan kalastukseen myös Suomen talousvyöhykkeellä ja valtion yleisellä vesialueella meressä. Verkkopalvelusta Kalastusrajoitus.fi voi tarkistaa karttapohjalta kalastuskiellot sekä -rajoitukset koko Suomen laajuisesti.
Lisätietoa kalastonhoitomaksusta: https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html