Osakaskunnat

Kalatalousalueella on 36 osakaskuntaa ja 84 muuta vesialueen omistajaa. Metsähallituksen lisäksi järjestäytyneitä osakaskuntia ovat Haapakylän, Karhunpään ja Koppelon osakaskunnat. Vapautettuja osakaskuntia on yksitoista ja yksi osakaskunta on järjestäytymätön. Taulukossa x on esitetty kalatalousalueen omistusyksiköiden lukumäärät ja pinta-alat kokoluokittain 2020.

Ohjeistusta osakaskunnille

Kalatalouden keskusliiton kotisivuilta löytyy kattava tieto- ja ohjeistuspaketti osakaskunnille, joihin kannattaa tutustua: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/

Osakaskunnat vastaavat vesialueiden omistajina alueidensa hoidosta ja kalastuksesta, mahdollisesti yhdessä kalatalousalueen kanssa. Mitä kaikkea osakkuuteen ja omistajuuteen liittyy, on laaja kokonaisuus käsittäen paljon muutakin kuin kalastuksen. Myös tästä asiasta löytyy hyvä tiedote Kalatalouden keskusliitolta: https://ahven.net/osakaskunnat-etusivu/vastuullinen-omistajuus/